Certyfikat HACCP+ - dlaczego warto ?

wzór certyfikatu HACCP+

Poprzez certyfikację HACCP+ wykazujecie Państwo swoim klientom, konkurentom, dostawcom, pracownikom oraz inwestorom, że nie tylko stosujecie najlepsze praktyki w branży ale wybraliście również system stawiający na wymagania prawne i niezapowiedziane inspekcje. Współpracujemy z wieloma audytorami zatwierdzonymi do realizacji audytów HACCP+ w Polsce i pozostałych krajach Europy, tym samym możemy zagwarantować spełnienie Państwa potrzeb w krótkim czasie.

Po certyfikacji, systematycznie realizować będziemy audyty niezapowiedziane w czasie min.72h przed inspekcją, aby ocenić utrzymanie zgodności i sprawdzić, czy Państwa organizacja funkcjonuje zgodnie ze specyfikacją najlepszych praktyk określonych w systemie HACCP+. Dokładnie dopasujemy doświadczenie branżowe naszych audytorów do profilu Państwa organizacji, tak aby stanowili najlepsze wsparcie.

Korzyści z certyfikacji HACCP+

  • Optymalizacja procesów wewnętrznych i właściwy nadzór nad dostawcami
  • Spełnienie wymagań prawnych w obszarze certyfikacji
  • Wzmacnianie odpowiedzialności, zaangażowania i motywacji pracowników
  • Zmniejszenie zagrożeń i ryzyka społecznego, środowiskowego i finansowego
  • Zwiększenie satysfakcji klientów i zainteresowanych stron
  • Redukuje koszty i usuwa bariery handlowe w biznesie

Proces uzyskania certyfikatu systemu HACCP+

1. Uzyskanie wymagań systemu

Należy zgłosić się do Belevo Sp. z o.o., aby uzyskać dostęp do treści standardu i jego wymagań. Następnie podejmij decyzję, czy certyfikacja / rejestracja według tej normy ma sens z punktu widzenia Twojej organizacji.

2. Przesłanie wniosku o wycenę

Dane organizacji, która składa wniosek są wymagane w celu określenia kosztów certyfikacji, dane te nazwę i adres, procesy i operacje oraz wszelkie odpowiednie zobowiązania prawne.

3. Wdrożenie systemu HACCP+

Na etapie wdrażania, Twoja organizacja będzie działała zgodnie z przyjętymi procedurami i powiązanymi kryteriami w celu udokumentowania i wykazania skuteczności systemu HACCP Plus.

4. Etap I certyfikacji

Przed właściwym audytem certyfikacyjnym prowadzimy wizytę wstępną, która mana celu weryfikacjęgotowości do audytu certyfikacyjnego, tj. przegląd księgi, sprawdzenie procedur.

5. Etap II certyfikacji

Na tym etapie ocenimy stopień zgodności Państwa systemu HACCP+ z wymaganiami wybranej normy oraz funkcjonowanie w zidentyfikowanych obszarach szczególnej uwagi.

6. Decyzja w sprawie certyfikacji

Certyfikacja oznacza, że firma została pomyślnie ocenionia za zgodność z wymaganiami standardu systemu za rządzania. Wydamy certyfikat, który można wykorzystać, aby promować własną firmę.

Utrzymanie certyfikatu HACCP+

Zakres certyfikacji może wymagać zmiany podczas 3-letniego okresu certyfikacji. W przypadku rozszerzenia zakresu proces rozpocznie się ponownie od przeglądu dokumentacji. Kolejnym etapem będzie audyt rozszerzonego zakresu certyfikacji prowadzony zgodnie z opisem wyżej.