Certyfikacja w produkcji, gastronomii i handlu

sektor spożywczy z certyfikatem HACCP+

Określenie „sektor spożywczy” dotyczy producentów artykułów spożywczych (przeznaczonych zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt) oraz producentów napojów, w tym napojów alkoholowych. Sektor spożywczy nie obejmuje producentów płodów rolnych, hodowców zwierząt ani przedsiębiorstw zajmujących się rybołówstwem i rybactwem. W jego skład wchodzą także dystrybutorzy żywności.

Sektor obejmuje bardzo szeroki obszar działalności. Tworzą go firmy zajmujące się przetwórstwem produktów zwierzęcych (np. przemysł mięsny bądź mleczarski), przetwórstwem produktów roślinnych (np. przemysł zbożowo-makaronowy, owocowo-warzywny), przetwórstwem wtórnym (przemysł piekarski, cukierniczy, koncentratów spożywczych, napojów bezalkoholowych) bądź też produkcją używek (alkohole). Produkty sektora mogą być zarówno nisko przetworzone (jak w przypadku uboju zwierząt i rozbiórki mięsa), jak i stanowić efekt zaawansowanych procesów technologicznych, jak w przypadku żywności liofilizowanej.

Wybrane rodzaje organizacji sektora spożywczego:

 • hurtownie spożycze i magazyny
 • sklepy, delikatesy, super- i hipermarkety
 • logistyka lub transport żywności
 • gastronomia i HoReCa, catering
 • producenci żywności przetworzonej
 • przemysł mięsny i rybny
 • przemysł mleczarski
 • przemysł młynarski lub olejarski
 • przemysł cukrowniczy lub cukierniczy
 • przemysł owocowo-warzywny
 • przemysł soków, napoi lub alkoholi
 • przemysł koncentratów spożywczych
 • magazyny celne oraz porty morskie
 • piekarnie oraz cukiernie
 • firmy innowacyjne, startup'y
 • firmy handlowe, importerzy lub eksporterzy