Certyfikacja dla dostawców towarów i usług

sektor opakowań z certyfikatem HACCP+

Wszystkie czynniki wywierają wpływ pośredni na konkurencyjność przedsiębiorstw, stwarzając warunki do działania i wykorzystania dla własnych celów. W interesie przedsiębiorstwa jest poszukiwanie czynników, które najlepiej pozwolą dostosować się do rynku w przyszłości, biorąc pod uwagę istnienie zachęt do inwestowania.

Sektor obejmuje bardzo szeroki obszar działalności. Tworzą go firmy zajmujące się produkcją opakowań, etykiet lub producentów substancji chemicznych stanowiących dodatki do żywności lub pasz.

Wybrane rodzaje organizacji sektora paszowego:

 • producenci opakowań i etykiet
 • usługowe pakowanie produktów
 • logistyka lub transport
 • paczkomaty, dystrybutory żywności
 • gospodarka odpadami
 • dystrybutorzy dodatków do żywności i pasz
 • maszyny i urządzenia dla przemysłu
 • laboratoria badawcze
 • pralnie odzieży pracowniczej
 • usługowa ochrona przed szkodnikami
 • usługowe utrzymanie higieny
 • firmy serwisowe i sprzatające
 • firmy handlowe, importerzy lub eksporterzy