Certyfikacja w branży paszowej

sektor paszowy z certyfikatem HACCP+

Określenie „sektor paszowy” dotyczy producentów mieszanek paszowych (przeznaczonych dla zwierząt) oraz producentów składników pasz, w tym substancji chemicznych. Sektor paszowy obejmuje również producentów płodów rolnych, hodowców zwierząt oraz przedsiębiorstw utylizacyjnych. W jego skład wchodzą także dystrybutorzy pasz i dodatków.

Sektor obejmuje bardzo szeroki obszar działalności. Tworzą go firmy zajmujące się przetwórstwem pasz lub producentów materiałów paszowych (np. przemysł olejarski), przetwórstwem produktów roślinnych (np. przemysł zbożowy, owocowo-warzywny), przetwórstwem wtórnym bądź też produkcją używek (browary).

Wybrane rodzaje organizacji sektora paszowego:

 • hurtownie i magazyny pasz
 • producenci materiałów paszowych
 • logistyka lub transport pasz i zbóż
 • firmy handlowe zbóż i pasz
 • producenci mieszanek paszowych
 • przemysł utylizacyjny kat. 3
 • przemysł mleczarski
 • przemysł młynarski lub olejarski
 • przemysł cukrowniczy lub cukierniczy
 • przemysł owocowo-warzywny
 • magazyny celne oraz porty morskie
 • piekarnie oraz cukiernie
 • firmy handlowe, importerzy lub eksporterzy