Certyfikat HACCP+

Posiadanie certyfikatu HACCP+ jest dla wielu firm koniecznością. Często jest to wymóg klientów, choć w sytuacjach gdy certyfikat HACCP+ nie jest formalnie wymagany. Istnieją jednak korzyści, które wnosi do organizacji tj. podniesienie prestiżu firmy, usprawnienie wewnętrznych systemów, może mieć decydujący wpływ na wybór danego dostawcy. Dodatkowo HACCP+ może mieć znaczenie np. przy ubieganiu się przez daną firmę o udzielenie zamówienia publicznego.

Certyfikat HACCP+ opracowany został przez Belevo Sp. z o.o. międzynarodową organizację.

Sektor rolno-spożywczy

Certyfikat HACCP+ dla żywności jest obecnie coraz bardziej popularny. Produkty i usługi, które są zgodne z zasadami systemu HACCP+ zyskują zaufanie konsumentów oraz odbiorców biznesowych. Certyfikacja gwarantuje zgodność oferowanych produktów na rynku polskim i europejskim.

Otoczenie branży spożywczej

Dostawcy dla sektora rolno-spożywczego również posiadają istotny wpływ na łańcuch żywnościowy. W ramach systemu HACPCP+ zalecamy certyfikację producentów opakowań, etykiet, firm logistycznych i transportowych, firm serwisowych maszyn i urządzeń, firm projektowych, itp.

Branża paszowa i pet-food

Sektor paszowy obecnie należy do jednych z bardziej rozwiniętych sektorów rolnych, szczególnie w obszarze produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych i pet-food. Certyfikacja HACCP+ dla branży paszowo-zbożowej oraz producentów dodatków do pasz gwarantuje spełnienie międzynarodowych wymagań konsumentów jaki i producentów rolnych.

Proces uzyskania certyfikatu HACCP+

Program certyfikacji HACCP+ ma na celu obiektywną weryfikację procesów handlu, magazynowania, transportu, produkcji produktów spożywczych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa na każdym etapie procesu. Szczególnie istotne z punktu widzenia Klienta indywidualnego są etapy bezpośrednio z nim związane tj. sprzedaż żywności w sklepach, dyskontach, super- i hipermarketach oraz ogólno pojętej branży HoReCa do której zaliczamy restauracje, hotele, pizzerie, catering, itp.

Procedura certyfikacyjna HACCP+ dzieli się na kilka, poniżej opisanych faz. Jest ona realizowana przez pracowników i auditorów Belevo Sp. z o.o. Do każdego procesu certyfikacji auditorzy wybierani są odpowiednio do posiadanych kwalifikacji i kompetencji.

1) Zgłoszenie do certyfikacji

Ocena, czy wszystkie konieczne informacje są dostępne i wystarczające dla sformułowania oferty certyfikacji.

2) Wdrożenie systemu HACCP+

Wdrożenie systemu HACCP+ poprawia jakość wytwarzanych produktów lub świadczonych usług.

3) Etap I certyfikacji

Wstępna ocena systemu do certyfikacji oraz przygotowania organizacji do drugiego, zasadniczego etapu auditu.

4) Etap II certyfikacji

Celem auditu certyfikacyjnego jest sprawdzenie skuteczności wdrożonego w organizacji systemu HACCP+.

5) Zatwierdzenie raportu HACCP+

Decyzję o przyznaniu certyfikatu HACCP+ wydaje się po zakończeniu auditu z pozytywnym wynikiem.

6) Wydanie certyfikatu HACCP+

Okres ważności certyfikatów wynosi trzy lata, licząc od daty podjęcia decyzji o przyznaniu certyfikatu.

Dodatkowe informacje

Aby otrzymać dodatkowe informacje na temat systemu HACCP+, zalecamy kontakt telefoniczny, za pomocą czatu, email lub formularza poniżej: